Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

About us

Gambadeki là Website tuyển dụng thuộc công ty CP ONE-VALUE INC. trụ sở tại Tokyo, công ty có vốn đầu tư 100% của người Việt Nam. Gambadeki giới thiệu việc làm tại Nhật Bản miễn phí dành cho người Việt Nam đang ở Nhật và ở Việt Nam.

Mục tiêu của chúng tôi là hỗ trợ người Việt Nam có cơ hội làm việc và cuộc sống tốt hơn tại Nhật Bản. Qua đó cũng muốn nâng cao chất lượng lao động Việt Nam tại Nhật.

Trong tương lai, số lượng người Việt Nam đến Nhật lao động dưới dạng visa Kỹ năng đặc định (Tokutei Gino) sẽ tăng cao và nhanh. Với vai trò là 1 cơ quan đăng kí hỗ trợ (đã được cấp phép bởi chính phủ Nhật Bản), chúng tôi hi vọng có thể giúp đỡ kết nối thành công các doanh nghiệp Nhật Bản và lao động Việt Nam trong tương lai.

 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.